กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 พฤศิจากยน 2565 ทาง Facebook LIVE

พฤศจิกายน 24, 2022

กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ…

อ่านเพิ่มเติม

CEO Vision “บทบาทของรัสเซียในเศรษฐกิจการเมืองโลก” 15 ธันวาคม 65 โดย เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

พฤศจิกายน 23, 2022

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ “CEO Vision” ในหัวข้อ “บ…

อ่านเพิ่มเติม

JA Watch Crime ครั้งที่ 2 “กัญชา เสรี จะดีหรือร้าย” 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น.

สิงหาคม 17, 2022

JA Watch Crime ครั้งที่ 2 ร่วมเปิดมุมมองกับกัญชาเสรี โอ…

อ่านเพิ่มเติม

Update! โครงการ Reskill & Upskill “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง” เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรกฎาคม 27, 2022

กิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪💪&#x1f4…

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 64 – 68 หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (2564) และ หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2564)

กรกฎาคม 12, 2022

ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิส…

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ในหัวข้อ “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ Reskill & Upskill เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 ในธีม “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง”

กรกฎาคม 9, 2022

ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪&#x1…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th