ประชาสัมพันธ์

Update! โครงการ Reskill & Upskill “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง” เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪💪&#x1f4…

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 64 – 68 หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (2564) และ หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2564)

ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิส…

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ในหัวข้อ “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ Reskill & Upskill เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 ในธีม “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง”

ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪&#x1…

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ ว…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ “โครงการต้อนรับสู่ถ้ำสิงห์รุ่นที่ 48” วันที่ 25-26 มิ.ย. 65 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชุมนุมรัฐศาสตร์ฯ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก…

อ่านเพิ่มเติม

“CEO Vision: การยุติธรรมก้าวไกลในศตวรรษที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (อาคาร 1 ชั้น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ภาควิชารั…

อ่านเพิ่มเติม

ชมคลิปย้อนหลัง กิจกรรม “(เรียน) จบแล้วไปไหน” สำนักงานข่าวกรอง กระทรวงการต่างประเทศ ศาลปกครอง และกระทรวงยุติธรรม

Pol Sci KU Talk Club ขอเชิญพี่น้องชาวสิงห์เขียว มาชมคลิ…

อ่านเพิ่มเติม