ประชาสัมพันธ์

ชุมนุมรัฐศาสตร์ฯ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “เปิดถ้ำสิงห์เขียว 2024”

ชุมนุมรัฐศาสตร์ฯ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก…

อ่านเพิ่มเติม

“พิธีปล่อยสิงห์เขียวออกจากถ้ำ ก้าวสู่ปีที่ 51” ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11.15-12.30 น.

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภา…

อ่านเพิ่มเติม