หลักสูตรปริญญาโท “ขยายเวลารับสมัครถึง 24 พฤษภาคม 2567”

เมษายน 28, 2024

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิท…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้-3 พฤษภาคม 2567

มีนาคม 6, 2024

-สมัครได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ ใบสมัคร 200 …

อ่านเพิ่มเติม

“พิธีปล่อยสิงห์เขียวออกจากถ้ำ ก้าวสู่ปีที่ 51” ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11.15-12.30 น.

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

กุมภาพันธ์ 26, 2024

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุม…

อ่านเพิ่มเติม

เสวนาวิชาการ “ผ่าทางตันการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”

กุมภาพันธ์ 26, 2024

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม

ปาฐกถาพิเศษ “วิสัยทัศน์ผู้นำกับการรับมือความเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน”

กุมภาพันธ์ 26, 2024

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th