โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 505, 415, 02-942-8579 Email :polscisoc@ku.ac.th
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2558 สงวนลิขสิทธิ์