โครงการ (เรียน) จบแล้วไปไหน… 30 ม.ค. 2566

มกราคม 24, 2023

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาว…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มกราคม 23, 2023

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิช…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 พฤศิจากยน 2565 ทาง Facebook LIVE

พฤศจิกายน 24, 2022

กิจกรรมเปิดบ้าน (OPEN HOUSE) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศ…

อ่านเพิ่มเติม

CEO Vision “บทบาทของรัสเซียในเศรษฐกิจการเมืองโลก” 15 ธันวาคม 65 โดย เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

พฤศจิกายน 23, 2022

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ “CEO Vision” ในหัวข้อ “บ…

อ่านเพิ่มเติม

JA Watch Crime ครั้งที่ 2 “กัญชา เสรี จะดีหรือร้าย” 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น.

สิงหาคม 17, 2022

JA Watch Crime ครั้งที่ 2 ร่วมเปิดมุมมองกับกัญชาเสรี โอ…

อ่านเพิ่มเติม

Update! โครงการ Reskill & Upskill “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง” เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรกฎาคม 27, 2022

กิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪💪&#x1f4…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th