รวมคลิปย้อนหลังกิจกรรมเตรียมความพร้อมหลังเรียนจบ “(เรียน)จบแล้วไปไหน”

นิสิตสามารถชมคลิปย้อนหลัง กิจกรรมเตรียมความพร้อมหลังเรียนจบ “(เรียน)จบแล้วไปไหน”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ได้ทาง links ต่อไปนี้

(1) แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ : จีนและไต้หวัน: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

(2) การเขียน Resume และ Email สมัครงาน: ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

(3) ทุนรัฐบาล แหล่งทุนการศึกษา และเงื่อนไขการสมัครรับทุน: วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

(4) ประกันสังคม ไม่ใช่เรื่องไกลตัว: วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

ทิ้งข้อความไว้