“CEO Vision: การยุติธรรมก้าวไกลในศตวรรษที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (อาคาร 1 ชั้น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ โดยหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ “CEO Vision: การยุติธรรมก้าวไกลในศตวรรษที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (อาคาร 1 ชั้น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญทั้งศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ มาร่วมกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ขาดหายไปในช่วงของการเรียนออนไลน์

💥บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมในยุคหน้าและบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสมัยใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโทสุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
💥ประกวดชุดแต่งกายยอดมนุษย์ JA “พิทักษ์กรุงเทพ”
💥ประกวดคำขวัญ “กรุงเทพเมืองปลอดภัย”
💥ถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร
💥ร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
💥กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง JA POLSCI SCO KU

🎯🎯ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/4Wrsk85QjbzLW4Gv7 หรือ สแกน QR CODE ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โปรดแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน

ทิ้งข้อความไว้