Update! โครงการ Reskill & Upskill “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง” เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪💪💪
ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ แขนงวิชาการปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่น ร่วมกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผนึกกำลังกันจัดโครงการ Reskill & Upskill เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 ในธีม “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง”
พบกับการบรรยายสุด Exclusive จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ในหัวข้อ “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” และ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ อย่างเป็นกันเอง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ “สานสัมพันธ์น้องพี่สิงห์เขียว” พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ Limited Edition ดังนั้นเพื่อนพ้องน้องพี่สิงห์เขียว บัณฑิต มหาบัณฑิต นิสิตปัจจุบันทุกสาขา ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!!!
🎯🎯แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 📍ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 📍
#กิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี #Reskill&Upskill #สิงห์เขียว #ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ #Govt #IR
#การเมืองสร้างสรรค์ #การบริหารรัฐทันสมัย #การยุติธรรมก้าวไกล #เข้าใจโลกสัมพันธ์

 

ทิ้งข้อความไว้