โครงการ (เรียน) จบแล้วไปไหน… 30 ม.ค. 2566

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย JA Watch Crime และ PolSci Talkclub จัดโครงการ (เรียน) จบแล้วไปไหน… ประกอบด้วยการทำ workshop และทดลองสัมภาษณ์งานกับหน่วยงานราชการด้านกระบวนการยุติธรรม ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสังคมศาสตร์ 4 เวลา 13.00-16.00น.

ทิ้งข้อความไว้