การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2562

📢การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 10 กันยายน – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

⚜️ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : https://regis.ku.ac.th/request/nominate/view/NominateAllViewDetailPresent01.php?year=2561
ระดับบัณฑิตศึกษา​ : https://regis.ku.ac.th/request/nominateGrad/view/NominateAllViewDetailPresent01.php?year=2561

⚜️ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่ https://jobsurvey.ku.ac.th

⚜️ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด หรือบันทึกรูปภาพใบยืนยัน (Capture) ไว้เป็นหลักฐาน แสดงแก่กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม

ข้อมูล : การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร มก. https://web.facebook.com/ku.graduation/photos/a.153716484699317/3101993336538269/?type=3&theater

ทิ้งข้อความไว้