ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 64 – 68 หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (2564) และ หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2564)

กรกฎาคม 12, 2022

ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิส…

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ในหัวข้อ “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ Reskill & Upskill เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 ในธีม “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง”

กรกฎาคม 9, 2022

ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪&#x1…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “Knowing Me Knowing You” ด้วยความร่วมมือกับ KTC 12 ก.ค.65

กรกฎาคม 5, 2022

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “Knowing Me Kn…

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

มิถุนายน 21, 2022

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ ว…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ “โครงการต้อนรับสู่ถ้ำสิงห์รุ่นที่ 48” วันที่ 25-26 มิ.ย. 65 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิถุนายน 21, 2022

ชุมนุมรัฐศาสตร์ฯ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก…

อ่านเพิ่มเติม

“CEO Vision: การยุติธรรมก้าวไกลในศตวรรษที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (อาคาร 1 ชั้น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิถุนายน 4, 2022

วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ภาควิชารั…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th