โครงการ “Knowing Me Knowing You” ด้วยความร่วมมือกับ KTC 12 ก.ค.65

กรกฎาคม 5, 2022

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “Knowing Me Kn…

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

มิถุนายน 21, 2022

กำหนดการ ปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์ ว…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ “โครงการต้อนรับสู่ถ้ำสิงห์รุ่นที่ 48” วันที่ 25-26 มิ.ย. 65 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิถุนายน 21, 2022

ชุมนุมรัฐศาสตร์ฯ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเก…

อ่านเพิ่มเติม

“CEO Vision: การยุติธรรมก้าวไกลในศตวรรษที่ 21” ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม (อาคาร 1 ชั้น 5) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มิถุนายน 4, 2022

วันเสาร์ที่ 11 มิ.ย. 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ภาควิชารั…

อ่านเพิ่มเติม

CEO Vision: ทักษะข้าราชการพันธุ์ใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง

พฤษภาคม 30, 2022

ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ โดยหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชารัฐประศาสน…

อ่านเพิ่มเติม

ชมคลิปย้อนหลัง กิจกรรม “(เรียน) จบแล้วไปไหน” สำนักงานข่าวกรอง กระทรวงการต่างประเทศ ศาลปกครอง และกระทรวงยุติธรรม

พฤษภาคม 20, 2022

Pol Sci KU Talk Club ขอเชิญพี่น้องชาวสิงห์เขียว มาชมคลิ…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th