มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563

กรกฎาคม 29, 2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร …

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กันยายน 16, 2019

รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี…

อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562

กันยายน 16, 2019

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิมยมอันดับ 1 และ 2 มาร่วมตอบ แบบประ…

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กันยายน 14, 2019

ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มห…

อ่านเพิ่มเติม

ข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กันยายน 12, 2019

ข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตร…

อ่านเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2562

กันยายน 10, 2019

📢การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบ…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th