CEO Vision “บทบาทของรัสเซียในเศรษฐกิจการเมืองโลก” 15 ธันวาคม 65 โดย เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

พฤศจิกายน 23, 2022

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ “CEO Vision” ในหัวข้อ “บ…

อ่านเพิ่มเติม

JA Watch Crime ครั้งที่ 2 “กัญชา เสรี จะดีหรือร้าย” 22 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น.

สิงหาคม 17, 2022

JA Watch Crime ครั้งที่ 2 ร่วมเปิดมุมมองกับกัญชาเสรี โอ…

อ่านเพิ่มเติม

Update! โครงการ Reskill & Upskill “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง” เสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรกฎาคม 27, 2022

กิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪💪&#x1f4…

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิสิตปริญญาตรี รหัส 64 – 68 หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (2564) และ หลักสูตร ศศบ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (2564)

กรกฎาคม 12, 2022

ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคู่มือ “น้องสิงห์เขียว” สำหรับนิส…

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ในหัวข้อ “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ในโครงการ Reskill & Upskill เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 และ 2564 ในธีม “ภาวะผู้นำกับการยกระดับเมืองหลวง”

กรกฎาคม 9, 2022

ขอเชิญพบกับกิจกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี💪&#x1…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “Knowing Me Knowing You” ด้วยความร่วมมือกับ KTC 12 ก.ค.65

กรกฎาคม 5, 2022

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “Knowing Me Kn…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th