เสวนาอาชญากรรม “JA Watch Crime” เริ่ม 5 พ.ค. 65

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ จัดทำรายการเสวนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นอาชญากรรมที่อยู่ในความสนใจและสังคมมีความเป็นกังวล ในชื่อ “JA Watch Crime” โดย topic แรกจะมีการจัดเสวนาในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผู้สนใจสามารถรับชมวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ได้ตาม link ด้านล่าง

https://fb.watch/cG5A4rEbY-/

ทิ้งข้อความไว้