งานเสวนา จุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาวิทยาลัย 28 เม.ย.65

งานเสวนาวิชาการ จุดตั้งต้นการศึกษาการต่างประเทศของไทยในมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถานำ ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย อ.ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสมปอง สงวนบรรพ์ สถาบันโลกคดีศึกษา ธัชชา ดำเนินรายการโดย อ.วริศรา อิ่มพิทักษ์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทิ้งข้อความไว้