กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ. 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ku.ac.th/th/news1/view/กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-ประจำปีการศึกษา-2563

ทิ้งข้อความไว้