แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562

กันยายน 16, 2019

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิมยมอันดับ 1 และ 2 มาร่วมตอบ แบบประ…

อ่านเพิ่มเติม

ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กันยายน 14, 2019

ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มห…

อ่านเพิ่มเติม

ข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กันยายน 12, 2019

ข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตร…

อ่านเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2562

กันยายน 10, 2019

📢การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบ…

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

กันยายน 9, 2019

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562

กันยายน 3, 2019

📢ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ปร…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th